— Jeg har nettopp snakket med den svenske veterinærdirektøren, og han sier at det egentlig ikke foreligger noen reell mistanke om munn- og klovsyke. Det er tatt noen prøver, og en gård er sperret av for sikkerhets skyld, sier Liven til NTB.

Den norske veterinærdirektøren sier at han er beroliget etter å ha snakket med svenske myndigheter, og at det foreløpig ikke er aktuelt med nye tiltak i Norge.

NTB