Neste styremøte i Helse Bergen skal avholdes i Tromsø. Samtidig som ansatte sliter i en hverdag med stram økonomi, bruker styret penger på en reise som koster Helse-Bergen nær 90 000 kr. for flybilletter og hotellopphold.

- Vi er utrolig oppmerksomme på økonomien og alle er enig i at vi ikke har store utskeielser. Det er viktig for styret å være oppdatert og etter at budsjettet nå går i balanse har vi en tur i året. Da har vi en seminardag sammen med et annet helseforetak, sier styreleder Ragnveig Frøiland.

Intensivsykepleier og tidligere tillitsvalgt i NSF, Iren Ramsøy, synes dette er unødvendig bruk av penger.

Sparebluss

- Det spares på alle avdelinger, vi har mange korridorpasienter, går doble vakter og jobber mye overtid for å få ting til å gå rundt. I stedet for å behandle pasienter, går leger på natt og helg rundt og leter etter plass til nye pasienter og hvor de kan ha flest korridorpasienter. Faglig utvikling og kurs er vanskelig å få til fordi vi hele tiden kjører med marginal bemanning, sier Ramsøy.

bt.no har snakket med andre ansatte som deler hennes syn, men som ønsker å være anonym.

- Jeg skjønner at styret trenger input, men trenger de å sende hele styret for å utveksle erfaringer? Vi sparer på alt fra kulepenner til utstyr vi er avhengig av for å gjøre jobben vår. Da er 90 000 kr. mye penger. Vi kan kjøpe mange kulepenner for det, for å si det sånn, sier Ramsøy.

Billigtur

Åtte av de ni styremedlemmene skal være med på turen til Tromsø. Ifølge styreleder Ranveig Frøland reiser de sammen på billigste måte, har alle møter og måltider på Universitetssykehuset Nord-Norge - UNN og styremøtet på hotellet før de reiser hjem igjen neste dag.

- Styremøtet må ikke legges til Tromsø, men da er alle styremedlemmene samlet og det er enklest å ha møtet der før vi reiser hjem, sier hun.

Styret har tidligere hatt seminarer i Oslo og Århus, og dersom ikke askeskyen fra Island stopper turen til Tromsø, setter styret seg på flyet onsdag morgen.

- Jeg ser problemstillingen at man avskjærer folk fra å delta og at økonomien er stram på avdelingene, så jeg forstår at folk reagerer. Men dette er ikke noen flottenfeiere på tur, altså, det er veldig nøkternt, sier Mette Mikkelsen, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund i Hordaland.

Hun har jobbet på Haukeland Universitetssykehus i 31 år og kjenner sykehusets indre liv svært godt. Hun har også vært en av de ansattes representant i styret i fire perioder.

- På sengepostene kjenner de sparekniven hele tiden. Der er det så streng strategi og de må hele tiden passe seg for å ta inn vikarer og alltid vurdere en medisin opp mot en annen pga pris. Det er likevel ikke grunn til å kritisere styret. Styret har alltid vært nøktern i hva de gjør og hva de spiser. De har et stramt program og flotter seg ikke, men jeg forstår reaksjonene, sier Mikkelsen.

Forsiktig med penger

Styret får også støtte hos administrerende direktør Stener Kvinnsland, som mener det er viktig at styret er oppdatert på viktige saker. Han bekrefter at spareblusset fortsatt er på i sykehusavdelingene.

- Det er det, men seminaret i Tromsø har flere viktige temaer, som vi er oppatt av og som det er viktig å få belyst, i tillegg til at det var ønske om å få litt impulser. Men det er ekstremt knepent i Helse Bergen også på dette området og vi er voldsomt forsiktig med penger, sier Kvinnsland.

Så du har ingen motforestillinger?

- Jeg har alltid motforestillinger når noe koster penger, sier Kvinnsland.

Noen av temaene for seminaret er ambulansetjenester og sykehushotell. UNN har også et pasientforløpsprosjekt, som sykehusledelsen fra Bergen er interessert i å høre mer om.

Åpenhet

- Når et møte, som i utgangspunktet skal være åpent for publikum, legges til et sted så langt unna dem som møtet kunne være interessant for, strider det mot prinsippet om møteoffentlighet. Det mener Gunnar Bodahl-Johansen, fagarbeider ved Institutt for Journalistikk.

- Dersom dette er et lukket møte, så spiller det ingen rolle hvor det er. Men å flytte et åpent styremøte i Helse Bergen til Tromsø, er klart i strid med og undergraver prinsippet om møteoffentlighet, så det blir jo helt meningsløst, sier han.

Styreleder i Helse Bergen er ikke enig.

Telefonkontakt

- Åpenhet er utrolig viktig, og vi legger til rette så godt vi kan for at media skal  kunne komme på møtene. Alle papirer og vedtak ligger ute, og når sant skal sies, så kommer det ikke veldig mange på møtene for å høre på, sier Frøiland.

- Vi legger alltid til rette for at presse og publikum kan benytte seg av telefonkontakt når vi har møtene ute, for åpenhet er viktig. Men så langt er det ingen som har benyttet seg av det, sier Kvinnsland.

Bodahl-Johansen jobber daglig med kursing av journalister i Offentlighetslova og viktigheten av åpenhet i et demokratisk samfunn.

- Et åpent møte skal være lett tilgjengelig og ikke koste urimelig mye for publikum som måtte ønske å være tilstede. Telefonkontakt med møtet løser ikke problemet i forhold  til retten til å være tilstede, sier han.