– Man kan si at jeg kunne tatt kontakt med helseministeren tidligere, men vi håpet at våre tiltak skulle gi resultater. Det gjorde de ikke, sier Strøm-Erichsen til NTB.

I sin skriftlige redegjørelse til Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité lister forsvarsministeren opp hvilke tiltak som er blitt iverksatt for å forsøke å rekruttere spesialister til ISAF-operasjonen i Afghanistan. Strøm-Erichsen viser blant annet til en annonsekampanje i aviser i sommer og et forsøk på å hente inn kirurger og anestesileger fra Serbia.

Ingen av disse tiltakene bedret situasjonen. Det var først da Strøm-Erichsen tok kontakt med helseminister Sylvia Brustad (Ap) at forhandlingene med Legeforeningen skjøt fart.

Det skjedde 11. november, samme dag som den norske kontingentsjefen i Afghanistan, oberst Ivar Sakserud, i VG ga uttrykk for stor frustrasjon over legemangelen. To dager senere ble permisjonen til sanitetssjefen Leif Sverre Rosén dratt opp for alvor i mediene. Søndag ble så Forsvarsdepartementet og Legeforeningen enige om avtale som sørger for at det blir en kirurg hos de norske styrkene i Afghanistan fram til 1. april.

Åpen høring

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité er ikke fornøyd med forsvarsministeren redegjørelse om legemangelen i Afghanistan. De krever derfor en åpen høring.

– Jeg mener det er fornuftig å følge opp med en åpen høring og regner med at kontroll- og konstitusjonskomiteen vil stille seg enstemmig bak det, sier komiteens andre nestleder, Svein Roald Hansen fra Arbeiderpartiet til NTB.

Etter å ha lest forsvarsministerens redegjørelse er flere medlemmer av komiteen overbevist om at en åpen høring er helt nødvendig.

Hansen sier det må til for at ingen skal kunne hevde at komiteen har forsøkt å skyve noe under teppet.

Høyres Per-Kristian Foss mener det gjenstår mange ubesvarte spørsmål.

– Jeg sitter igjen med flere spørsmål enn svar. Redegjørelsen gir ikke svar på hvorfor vi ikke fikk vite om legemangelen tidligere. Derfor er det nødvendig med en åpen høring, sier Foss.

Krever svar

Kristelig Folkepartis representant i komiteen, Ola T. Lånke, vil også ha svar på mer. Han vil i første omgang stille flere nye spørsmål til statsråden, men regner også med at det blir en åpen høring.

– Statsråden har forsøkt å svare på en tilforlatelig måte, men det ligger flere ubesvarte spørsmål under, sier Lånke.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen møtes tirsdag klokka 12. På møtet vil det bli nærmere avklart hvordan saken skal håndteres videre.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsens (Ap) redegjørelse i saken ble offentliggjort klokka 10 tirsdag formiddag.

Si din mening om krangelen i Forsvaret!

SCANPIX