Forskere fra Bjerknessenteret for klimaforskning og Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen har utplassert en målebøye i Weddelhavet i Antarktis.

Den skal registrere endringer i klimaet i havet, og på denne måten kan forskerne kanskje forutsi klimaendringer.

— Røsker rundt

Tor Gammelsrød ved Geofysisk institutt forteller at det var forskere herfra som i sin tid oppdaget en kraftig strøm med superkaldt vann under iskappen i Vest-Antarktis.

Les også bt.nos klimablogg

— Denne strømmen er hovedkilden til bunnvannsdannelse i Atlanterhavet, og dermed en god måte å ta pulsen på klodens klima. Den er så kraftig at den røsker rundt i hele havsirkulasjonen, sier han.

- Isen kan gli ut

Hensikten med bøyen er å overvåke denne superkalde strømmen.

Temperaturen i atmosfæren over Antarktis øker, og hvis denne økningen fortsetter vil havstrømmen bli svakere og varmere.

Opptatt av klimaendringene? Sjekk hva klimaforskeren svarte i nettmøte.

Hvis iskappen i Antarktis også blir tynnere som følge av temperaturøkningen, kan det få store konsekvenser, mener seniorforsker Svein Østerhus ved Bjerknessenteret.

— I verste fall kan all isen i Vest-Antarktis gli ut i havet, noe som betyr at havnivået vil stige med 3-4 meter, sier han.

Ny oppfinnelse

Målebøyen ble satt ut i forrige uke, og skal de neste årene registrere blant annet temperatur, strøm og saltinnhold i vannet.

Den er konstruert i samarbeid med bergensfirmaet Aanderaa Data Instruments, og benytter seg av en helt ny teknologi for å overføre data.

Der man tidligere måtte ta opp bøyen for å hente ut informasjon, kan den nå overføres akustisk til en PC i et skip på overflaten, ifølge Stig Grinde i Aanderaa Data Instruments.

— Riggen står i en ramme av titan på 600 meters dyp, så denne metoden er både raskere, billigere og mer effektiv. Forskerne får vite måleresultatene umiddelbart, i stedet for å måtte vente de fem årene den skal stå på havbunnen, sier Grinde.

Har du spørsmål om klimaendringene?

Spør vårt ekspertpanel her!

Kjersti Lundmark Daae / Geofysisk institutt
Kjersti Lundmark Daae / Geofysisk institutt
Kjersti Lundmark Daae / Geofysisk institutt
Bjerknessenteret