Ledelsen i Gjøsund Fiskebåtrederi fortviler etter at den norske tråleren Langenes onsdag ble tatt i arrest i russisk sone. Tråleren trodde den fulgte reglene om innrapportering og sjekkpunkt, men hadde aldri fått beskjed om at reglene var endret.

Fiskeriministeren bekrefter at Norge ikke var orientert om regelendringene, som trådte i kraft 1. november.

– Vi jobber nå gjennom ambassaden i Moskva for å få oversikt over det nye regelverket. Forutsetningen for at den norske flåten skal følge reglene er jo at de vet hva reglene går ut på, sier Pedersen til NTB.

– Ikke bra

Vanlig prosedyre er at myndighetene informerer hverandre når regelendringer skjer. Pedersen er ikke kjent med lignende saker tidligere.

– Det er selvfølgelig ikke bra at vi ikke var notifisert. Vi vil gjøre vårt syn kjent overfor russiske myndigheter, men vi har ennå ikke tatt stilling til i hvilken form det skal skje, sier hun.

Fiskeridirektoratet og flere etater jobbet torsdag med å bistå den norske tråleren og rederiet.

Tråleren drev fiske etter torsk og hyse, og befant seg i Østbanken like øst for grensen i russisk sone da den ble stanset av kystvakten onsdag. Tre inspektører tok seg om bord, og tråleren ble satt i arrest. Langenes, med et mannskap på 16, var torsdag på vei til Murmansk.

Oppgitt

– Den russiske kystvakten påstår at norske myndigheter er informert, men ingen jeg har vært i kontakt med i Fiskeridepartementet eller Fiskeridirektoratet kjenner til dette, sier daglig leder Tore Harald Roaldsnes i AS Roaldsnes, som eier Gjøsund Fiskebåtrederi.

Han er oppgitt over det som nå har skjedd.

– Det er en veldig alvorlig situasjon at tråleren blir arrestert. Det er lite hyggelig for mannskapet, og det kan får store økonomiske konsekvenser for oss dersom saken drar ut. Nå er vi nødt til å få hjelp fra norske myndigheter, sier Roaldsnes til NTB.

Han var torsdag i løpende kontakt med tråleren.

– Mannskapet har det bra, forholdene tatt i betraktning, sier han.

Tråleren vil trolig ankomme Murmansk torsdag ettermiddag. Det er uklart hvor lenge den vil bli holdt tilbake, og hva slags reaksjon rederiet kan vente seg fra Russland.

Endret rutiner

Fra 1. november endret Russland sjekkpunktet i russisk sone til lenger sør. Sjekkpunktet er den posisjon som fartøyer skal innom for å varsle om at det har krysset grensen.

I tillegg har de innført krav om at fartøy skal rapportere til myndighetene daglig i stedet for ukentlig.

– Dette er ting vi gjør rent rutinemessig, og vi har fulgt det regelverket som vi trodde gjaldt til punkt og prikke. Tråleren fikk ingen korreksjon da den meldte fra på sjekkpunktet om at det var flyttet lenger sør, sier Roaldsnes.