Jeg vil tro at det vil være naturlig å referere den norske debatten omkring de militære aksjonene i Afghanistan. Da vil også uroen omkring bruk av klasebomber være naturlig for meg å ta opp, sier Kjell Magne Bondevik til TV 2.

Statsminister Kjell Magne Bondevik skal besøke Washington 4. og 5. desember. Kampen mot internasjonal terrorisme vil stå sentralt under besøket.

ý Statsministerens besøk vil gi anledning til å uttrykke Norges solidaritet med USA etter 11. september, og til å drøfte det videre arbeid i den bredt anlagte kampen mot internasjonal terrorisme, heter det i en pressemeldingen fra Statsministerens kontor.

Statsministeren skal under oppholdet i Washington også blant annet ha samtaler med ledere i Kongressen, og åpne et seminar om Norge som energi— og teknologipartner.

(NTB)