— Vi har over tid sett en jevn økning av beslag gjort i utlandet. Dette styres av et internasjonalt miljø som blir stadig råere, sier Marit Wiig, direktør i Toll- og avgiftsdirektoratet til Aftenposten.

På grunn av internasjonalt samarbeid mellom tollvesen og politi er det i første halvår i år beslaglagt over 400 kilo hasj på vei til Norge.

De to største partiene ble tatt i Belgia, der det ble beslaglagt 200 kilo, og i Spania, der det ble beslaglagt 120 kilo. Disse to beslagene ble gjort med tre dagers mellomrom i april. 7771 dopingpreparater på vei til Norge ble beslaglagt i Helsingborg i januar.

I mars ble en nordmann tatt med 10,8 kilo kokain i Peru.

Til sammen 61,3 kilo amfetamin er beslaglagt i partier som med stor sannsynlighet var på vei til Norge. Svenske tollere på Øresundbruen oppdaget 15 kilo amfetamin på vei til Norge 24. mars. I tillegg er det tatt store amfetaminbeslag i Kiel, Karlskrona, Karlshamn og Trelleborg. Disse beslagene ble gjort fra nordmenn eller fra norske transportmidler.

I Malmö og Padborg er det beslaglagt to store hasjpartier på henholdsvis 90 og 68,1 kilo - også dette var partier beregnet på Norge. NTB