– Det er mange slags ønsker om hva folk vil ha med i graven. Noen har hatt ønsker om å gravlegges sammen med et kjært dyr, sier daglig leder Frid Alfsen i Skien og Porsgrunn begravelsesbyråer til Varden. Hun understreker at dyret da må være kremert, og at urnen følger med eieren i graven.

Kenneth Knutsen i Kjell Hansen og sønn begravelsesbyrå i Porsgrunn forteller om en som ønsket å ha dagens avis og et par briller med seg i kisten, andre ønsker å begraves med Bibelen eller puta si innen rekkevidde.

– Også tobakk ville en ha med i graven, sier Knutsen.

Ifølge lovverket må alt som tas med i graven være brutt ned innen 20 år. Men det hender at begravelsesbyråene ser bort fra regelen.

– Egentlig er det ikke lov å ta med seg metallgjenstander fordi det skal kunne nedbrytes. Men når etterlatte spør pent om de kan begrave sin kjære med gifteringen på, så lar vi det passere, sier Knutsen.

Ifølge Varden skal enkelte til og med ha ytret ønske om å ha med mobiltelefonen over i det hinsidige, men avisen understreker at dette skal ha skjedd utenfor Telemark fylke.