Ifølge forskere koster alkoholrelaterte problemer arbeidslivet rundt 20 milliarder i året.

— Arbeidslivet i Norge er en alkoholfri sone, i motsetning til en del andre land. Det er en veldig styrke, da det gir lavere sykefravær, færre skader og lavere ulykkesfrekvens i Norge enn andre steder, sier arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten (KrF) til Bergens Tidende.

I grenseland

I går presentere han regjeringens handlingsplan mot rusmiddelproblemer for 2006-2008, sammen med helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen (H) og justisminister Odd Einar Dørum (V).

Ifølge handlingsplanen er tendensen at det drikkes mindre i direkte arbeidssituasjoner, men at det i større grad enn tidligere drikkes alkohol i sosiale sammenhenger knyttet til jobben.

— Er du imot fredagspilsen?

— Jeg vil ikke legge meg opp i hvordan folk organiserer fritiden sin, men det er viktig at arbeidslivet er årvåkne når en ser at alkoholbruk kommer inn i grenselandet mellom jobb og fritid, sier Høybråten.

— Men hvis det serveres alkohol under en lunsj, midt i arbeidstiden, er det et klart brudd med arbeidslivet som alkoholfri sone, legger han til.

40 prosent av forbruket

Om lag 40 prosent av nordmenns totalforbruk av alkohol er knyttet til jobbrelaterte situasjoner, ifølge forskningssjef Arvid Skutle ved Stiftelsen Bergensklinikkene.

— Det kan være på seminarer, ute på byen etter jobb, reiser man foretar sammen med kolleger, eller representasjonsoppgaver, forklarer Skutle.

Han legger til at det vil være en del situasjoner der det er naturlig å nyte alkohol sammen med kolleger.

— Det å ta en pils sammen kan være OK, og brukes gjerne som teambuilding. Men blant de ti som inviteres ut, er det kanskje én som sliter. Spørsmålet blir da hvor mye hensyn man tar til den ene, sier forskningssjefen.

Skutle er svært positiv til at regjeringen nå tar fatt i problemstillingen.

— Akkurat nå velter det tusenvis av nye studenter inn til byen, og mange blir med på fadderordninger der turen gjerne ender på puben. Det er både positive og negative sider ved dette, men det er viktig å huske på at dette er fremtidens arbeidstakere, sier Skutle.