Uttalelsen falt til Israels forsvarsminister Binyamin Ben Eliezer

— Denne typen uttalelser tar jeg klart avstand fra. De er kontraproduktive nå. Jeg har sagt klart fra, både til amerikanerne og Israel.

Underminer ikke Arafats posisjon. Han er palestinernes ubestridte leder, trass i hans manges svakheter. Det må man forholde seg til.

— Er det ikke problematisk å forholde seg så nøkternt saklig til aktører med så pass ekstreme holdninger?

— Det er vi nødt til å gjøre, hvis ikke gir man opp.