RAGNHILD HOV ragnhild.hov@bergens-tidende.noMen overfor Bergens Tidende understreker han at han tar advarslene alvorlig.Som BT skrev i går uttrykker helsedirektør Lars E. Hansen i et brev til helseminister Tore Tønne sin skepsis mot å bruke en milliard kroner til å sende norske pasienter til utlandet. Helsedirektøren mener at norske pasienter som behandles ved utenlandske sykehus, fører med seg resistente bakterier til Norge.Helsedirektøren mener at helsevesenet i dag ikke kan gi et forsvarlig behandlingstilbud til pasienter som blir infisert av sykehusbakterier i utlandet. Dermed vil risikoen for spredning til andre pasienter og helsepersonell ved norske sykehus øke.— Vi er selvsagt oppmerksomme på at pasienter som er behandlet på utenlandske sykehus kan bringe med seg resistente bakterier. Det gjelder jo også for pasienter som er blitt syke i utlandet og behandles der fordi de trenger øyeblikkelig hjelp, sier Tønne.Helseministeren gjør også oppmerksom på at Fremskrittspartiets forslag om å bruke en milliard kroner til pasientbehandling i utlandet ble vedtatt mot Arbeiderpartiets stemmer.- Det er ikke snakk å organisere en storstilt pasientbro i en fei for å bruke disse pengene. Pasientene vil bare bli sendt utenlands i de tilfellene vi vet at de kan få god og trygg behandling. Tønne forsikrer at så langt det lar seg gjøre vil organisert behandling i utlandet ikke foregå slik at man risikerer import av infeksjoner og smittsomme sykdommer som følge av behandlingen.Blant annet vil ingen pasienter bli sendt til sykehus hvor det er blitt påvist resistente bakterier.