Vel vitende om at operasjonen ikke ville bli dekket av den franske sykekassen, ga ortopedisk sjef Olav Røise grønt lys for Gro Harlem Brundtlands hofteoperasjon på Ullevål universitetssykehus i februar i fjor.

– Denne operasjonen ble godkjent av meg. Dette er ikke noe Harlem Brundtland skal lastes for. Regningen belastes min avdeling, sier Røise til NTB.

Skjedd flere ganger Han understreker at tilfellet Gro ikke er enestående, og at han har tillatt operasjoner også for andre pasienter bosatt i utlandet der Ullevål har blitt sittende med regningen uten at det har vært snakk om akutte tilfeller. Harlem Brundtland gjennomførte en operasjon i Norge i februar i fjor, og en ny operasjon i juni. Det skjedde mens hun fortsatt var formelt bosatt i Frankrike.

Etter loven har man som bosatt i utlandet kun rettigheter til helsetjenester i Norge dersom det gjelder øyeblikkelig hjelp. Harlem Brundtlands operasjoner var planlagte, og hun måtte ha klarert dem med franske myndigheter på forhånd dersom Frankrike skulle ha dekket utgiftene.

— E112-skjemaet er nødvendig for at det skal komme i stand et oppgjør mellom landene, sier direktør for pensjon og ytelser i Nav, Hilde Olsen, til Aftenposten.

Harlem Brundtland fylte ikke ut dette skjemaet, ifølge hennes pressetalsmann Jon Mørland.

Kontaktet lege selv

Han opplyser at den tidligere statsministeren i forbindelse med operasjonene henvendte seg til norsk lege og helseinstitusjon, og fortalte at hun var pensjonist, bosatt i Frankrike og trygdet etter de europeiske reglene.

— Det ble innbetalt egenandeler for spesialist og røntgenundersøkelse. Ved innleggelse på sykehus oppga hun bostedsadresse i Nice og viste fram fransk og europeisk trygdekort uten at det ble bedt om ytterligere opplysninger, sier han.

Måten saken ble lagt frem på, tilsier at det er det norske helsevesenet som sitter igjen med regningen. I utgangspunktet har ikke Norge rett til å kreve tilbakebetaling fra Frankrike, siden det ikke ble hentet inn tillatelse på forhånd via bruk av trygdeskjemaet.

HOFTEOPERERT: Gro Harlem Brundtland risikerer å måtte betale en million kroner for hofteoperasjonen.