TRON STRAND

Den årlige innbetalingen må nesten dobles — til 3,6 prosent, for å få en pensjon på 66 prosent av lønnen.

Dette illustrer at det skal puttes nokså betydelige beløp inn i en ny tjenestepensjon for å få skikkelig uttelling som pensjonist. Men enda mer viser det at man med den nye pensjonsreformen må stå mye lenger i arbeidslivet for å få de samme pensjonsutbetalingene. Det har sammenheng med at alle år nå skal telle i Folketrygdens pensjonsgrunnlag og ikke bare de 20 beste inntektsårene.

I går jublet alle uten tjenestepensjon for pensjonsforliket på Stortinget. Men i idrettsverdenen ville jubelen fortonet seg mer enn merkelig. Jubelen er å sammenlikne med seiersdans før man legger i vei for å løpe maraton.

Lite lukrativt for de på 50

Også kommunikasjonsdirektør Thomas Skålnes i Vital understreker at det vil ta lang tid å betale inn såpass med penger at det monner i din fremtidige pensjonslommebok.

Pensjonsforliket på Stortinget sikrer tjenestepensjon for en halv million arbeidstakere. Arbeidsgiverne forpliktes til å innbetale en pensjonsbidrag på 2 prosent av lønnen i året. Tjener du 6G, eller 352.000 kroner i året, vil 40 års innbetaling gi en pensjon på 59 prosent av lønnen. Ved 30 års opptjening reduseres pensjonen til 44 prosent av lønnen, mens 20 års opptjening vil gi 37 prosent av lønnen - det vil si 130.000 kroner - og det inkluderer bidragene fra Folketrygden.

Dyrt og lang arbeidsdag

Beregninger Vital har utført for Bergens Tidende viser at det for en person med 352.000 kroner i inntekt, må betales inn 3,6 prosent av lønnen gjennom 40 år for at pensjonen skal komme opp på nivå med de offentlig ansatte - nemlig 66 prosent av bruttoinntekten. Hvis du kan spare i 40 år og starter neste år, vil arbeidsgiveren ta vel 7.000 kroner av regningen, mens du selv må plusse på med 5.500 kroner. Slike beløp i 40 år vil gi deg en pensjon på vel 230.000 kroner - alt inkludert.

Tallene har som utgangspunkt en årlig avkastning på pensjonsinnbetalingen på 5 prosent.

Med andre ord: Det vil ikke bare koste deg dyrt å sikre en pensjon i nærheten av det de offentlig ansatte har. Skal du nå et slikt pensjonsnivå må du være innstilt på å stå i full jobb i 40-45 år, eller til du er rundt 70 år.

Tabellen Bergens Tidende viste i gårsdagens avis som viste nokså gode pensjonsutbetalinger kun fra Folketrygden, baserte seg på en opptjeningstid på over 40 år.

Tilleggsforsikringer

Du må også være klar over at en slik innskuddsbasert ordning ikke vil gi deg pensjon livet ut - hvis du skulle bli utgammel. Innskuddsordningene gir pensjonsutbetalinger i 10-15 år. Etter den tid er det folketrygd som gjelder.

På en annen side; etter fylte 80-85 år føles det kanskje naturlig å gire ned på antall ferieturer, båt- og bilkjøp, og de fleste vil da også ha barn som forhåpentligvis er i stand til å forsørge seg selv...

Og når vi først er i gang med å se lyst på livet: Om du skulle være så uheldig å dø før du får nytte av innskuddspensjonen, vil dine etterlatte få nyte godt av pengene. Det får dine etterlatte ikke hvis du har en ytelsesbasert ordning.

Thomas Skålnes i Vital tror at minimumsinnbetalingen på 2 prosent ikke er tilstrekkelig og at den gjennomsnittlige innbetalingen kan bli høyere. I tillegg tror livselskapene det åpner seg et marked for tilleggsforsikringer.

Vil gå av tidligere

Skålnes peker på at arbeidstakerne må jobbe lenger for å få en pensjon som er like høy eller høyere enn det dagens pensjonister har.

— Alle er ikke interessert i det. Vi tror markedet vil bli større for folk som tegner forsikringer slik at de kan gå av med pensjon når de fyller 60 år og ikke opp mot 70 år, som reformen legger opp til. Skal de ha råd til å gå av tidligere, må de ha en privat forsikring, sier han.

Dette sammenfaller med Storebrands undersøkelse av nordmenns forventninger til pensjonsalderen. MMI har på vegne av selskapet spurt 3500 nordmenn, blant annet om ønsket pensjonsalder. Svaret er 60 år - så lenge økonomi ikke spiller noen rolle. Undersøkelsen viser at nesten alle vil jobbe lenger når de skjønner hvor lite de får i pensjon.

Så vel Storebrand som Vital ber folk sette seg inn hva pensjonsutbetalingen blir, og også legge planer for fremtidige pensjonsinnbetalinger.