Det ble torsdag kjent at den tidligere Ap-statsministeren ikke har oppgitt inntektene fra rådgiverjobben for Pepsi til norske myndigheter. Fredag skriver Dagbladet at Harlem Brundtland heller ikke har oppgitt inntektene hun får fra sin internasjonale foredragsvirksomhet. Ifølge Harlem Brundtlands agent, firmaet Celebrity Speakers i London, tar hun 65.000 dollar (351.000 kroner) for et 45 minutters foredrag. I tillegg kommer reise og opphold for to personer.

Nå krever Nav at Harlem Brundtland rapporterer inn hvor store inntekter hun faktisk har. For selv om Harlem Brundtland i dag bor i Nice og skatter til Frankrike, krever loven at hun skal rapportere alle sine inntekter til Nav, slik at etaten kan regne ut riktig alderspensjon for henne. Det å unnlate å rapportere om arbeidsinntekter, eller rapportere lavere inntekter enn det man faktisk har, kan føre til avkorting i pensjonen.

Harlem Brundtland var torsdag kveld ikke tilgjengelig for kommentar, ifølge hennes presserådgiver Jon Mørland.

I HARDT VÆR: Gro Harlem Brundtland har ikke oppgitt inntekter for rådgiverjobben for Pepsi.
UN Photo/Paulo Filgueiras