I dag falt dommen fra juryen i Borgarting lagmannsrett: Sandstrøm og Herlofsen er funnet skyldige på alle punkter.

Skyldspørsmålet er dermed avgjort og kan ikke ankes.

Juryens kjennelse kom sent onsdag ettermiddag, mens straffeutmålingen skal prosederes tors-dag,

Begge ble i fjor dømt til fengsel i to og et halvt år for korrupsjon og legejuks etter at Dagens Næringsliv avdekket at de solgte falske legeattester til kriminelle slik at de kunne søke om utsettelse av fengselsstraff, lettere soning og avbrudd i soning i fengsel.

— Uriktig avgjørelse

Sandstrøms forsvarer, advokat Tor Erling Staff, mener lagrettens avgjørelse er uriktig, slik han ser bevisene.

— Påtalemyndigheten mener dette er en riktig avgjørelse, sier statsadvokat Tone Haave til DN.no.

Ikke konferert

Staff, som tidlig onsdag kveld ennå ikke fått konferert med sin klient, mener det er stilt for lave krev til bevisene i saken.

— Det var klart andre alternativer enn at han skulle bli funnet skyldig, og er det andre alternativer til stede er ikke beviskravet oppfylt, sier Staff.

Staff fremholdt det samme etter dommen i tingretten i fjor da Herlofsen og Sandstrøm ble dømt for å ha brutt korrupsjonsbestemmelsene.

I tillegg ble de to dømt for å ha overtrådt bestemmelser i helsepersonelloven. Sandstrøm ble dessuten dømt for brudd på likningsloven i forbindelse med at han uriktig skal ha ført opp en travgevinst på en million kroner på selvangivelsen for å unngå skatt. Sandstrøm var da allere-de fratatt sin autorisasjon som psykolog.

Fem timer

Juryen brukte fem timer på avgjørelsen onsdag, ifølge DN.no. Torsdag skal straffeutmålingen prosederes, og endelig dom i saken er ikke falt før også straffeutmålingen er avgjort.