Stortinget sørger for nettolønn til sjøfolk i offshoreflåten, en halv milliard ekstra til pensjonistene, mer til bostøtte og skattefritak for arbeidsgiverbetalte barnehager.

Samlet vil Stortinget fredag 20. juni øke utgiftene med nesten 1,5 milliarder kroner, men samtidig er det flertall for kutt på over 620 millioner kroner. Det betyr at regjeringen aksepterer at vel 800 friske oljemillioner pøses inn i norsk økonomi ý i tillegg til alle de milliardene som allerede er inne.

Ingebrigt Sørfonn (KrF) trekker frem to saker som avgjørende viktige for Vestlandet:

  • Det åpnes for at det kan bygges fire nye riksvegferger. De kan bestilles i år, men budsjettvirkning får det ikke før i 2004. Samtidig sier stortingsflertallet at de som bygger fergene må få en lengre konsesjonsperiode, slik at fergene kan nedbetales over et lengre tidsrom
  • Permitteringsreglene mykes opp for sesong— og konjunkturutsatte næringer. Tidligere måtte en arbeider sies opp etter 26 ukers permisjon. Nå vil det bli gitt dispensasjon fra regelverket, slik at permitteringen kan forlenges - trolig inntil 52 uker.

— Samlet er dette meget viktige signaler til verftsindustrien og det vil få stor miljømessig betydning fordi vi tenker gassferger. Svovelutslippene reduseres, samtidig som verftsindustrien på Vestlandet får styrket sin kompetanse på dette området, sier Sørfonn. Han mener også at oppmykingen av permitteringsreglene er meget viktig for Vestlandsindustrien.

For ungdommen med rusbrus på menyen, innebærer budsjettbehandlingen en dårlig nyhet. Avgiften på rusbruk vil øke kraftig, og rusbrusbrukerne må punge ut med anslagsvis 100 millioner kroner ekstra til neste år.