Flere fra fylkespartiet snakket imot kontantstøtten da temaet var oppe til debatt på Høyres landsmøte, og Hordaland Høyre var forslagsstiller for å avvikle ordningen.

— Det kler oss dårlig som parti å være for kontantstøtten i 2013. Det var kanskje en god ide da vi innførte den, da få hadde barnehageplass. Men nå er det en ordning som stort sett bare sikrer at flere kvinner ikke kommer ut i arbeidsllivet, mente Ragnhild Stolt-Nielsen fra Hordaland Høyre.

- Moraldommer

Hun fikk motbør fra sin partileder.

— Dette handler om vi skal være moralsk dommer over andres liv. De som argumenterer for at kvinner velger feil fordi de holder seg hjemme, er slike moraldommere, sa Erna Solberg.

Hun viste til at ikke alle opplever at barnehagetilbudet passer deres liv.

— Barn er forskjellige, og mange foreldre jobber turnus. Vi vil aldri klare å gi alle et offentlig tilbud som passer dem. Derfor må vi gi de litt fleksibilitet, sa Solberg.

Hun fikk med seg et overveldende flertall til å opprettholde kontantstøtten.

Vil fjernepappakvoten

Det varingen motstand mot at Høyre vil la foreldrene dele foreldrepermisjonen frittmellom seg. Det betyr at fedrekvoten som de rødgrønne har innført kan bliopphevet hvis det blir borgerlig regjeringsskifte til høsten.

Arbeiderpartietmener vedtaket vil føre til at færre fedre får være hjemme med barna sine.

— Dettehandler om å styrke familienes valgfrihet, mener Erna Solberg.