Gjerdet har blitt betegnet som et stengsel for fri ferdsel, og det har i 12 år skapt hodebry i ferieparadiset på Herføl, som ligger i 100-metersbeltet, ifølge NRK.

Nå skal gjerdet bort, etter et møte torsdag i Hvaler kommunes utvalg for miljø og teknikk. I 1995 fikk paret gjerdet godkjent av kommunen, men vedtaket ble opphevet av Fylkesmannen.

Torsdagens enstemmige vedtak kan knyttes til flere høyesterettsdommer som er avsagt den senere tid med henblikk på fri ferdsel i strandsonen.

– Vedtaket betyr at gjerdet må fjernes. Det er ikke tatt noe endelig standpunkt til når det må bort. I rettssikkerhetens navn har søker mulighet til å anke vedtaket.

Dette må gjøres på ordinær måte innen tre uker, sier Bernt Erik Larsen, Seksjonsleder for Utvalget for miljø og teknikk i Hvaler kommune.

SCANPIX