Politimannen ble frifunnet i straffesaken etter at Wacko døde under pågripelse i juni 2002. Familien til den døde fremmet deretter et sivilt søksmål mot politimannen, men har i to rettsinstanser også tapt denne kampen.

Mandag ble politimannen frikjent for erstatningskravet i Borgarting lagmannsrett, melder Smaalenenes Avis. Lagmannsretten kom til at politimannen ikke gjorde noen feil under pågripelsen og derfor heller ikke kan dømmes til erstatning.

Erstatningskravet mot politimannen ble av familien begrenset oppad til 750.000 kroner. I tillegg ba de om å få dekket utgiftene på 30.000 kroner til begravelsen av den 44 år gamle familiefaren.

Familien Wacko må også betale sakens omkostninger på 266.133 kroner. Retten la til grunn at det i en sivil sak stilles strengere beviskrav enn alminnelig sannsynlighetsovervekt.