— Er du litt voksen må du være svært observant på pensjonsordningen hos din nye arbeidsgiver, sier Espen Rye Ellingsen, pensjonsekspert i rådgivningsselskapet Aon Grieg.

Har du innskuddspensjon, sparer du hvert år opp penger til pensjonen. En ytelsespensjon vil derimot bare gi deg uttelling for 30 år i arbeidslivet, selv om du har jobbet mye lengre.

Under 60 prosent

Bytter du fra ytelse til innskudd når du er 45 år, får du dermed liten uttelling av ytelsespensjonen, samtidig som oppsparingstiden fra innskuddspensjonen blir kort.

Et regneeksempel fra Vital viser at en 45-åring med god lønn kan tape nærmere 50.000 kroner i årlig pensjon dersom hun går fra en ytelsesordning til en innskuddspensjon med lavt innskudd. I eksempelet reduseres pensjonen fra 66 prosent av lønnen, til ned mot 54 prosent.

— Tapet blir betydelig. For høytlønnede snakker vi fort om 300.000 til 500.000 kroner, sier Espen Rye Elllingsen.

Den optimale pensjonen får du om jobben din har innskuddspensjon, og du bytter til en jobb med ytelsespensjon når du er 37. Går du av når du er 67, får du da full uttelling i ytelsesordningen, samtidig som du får med deg deg en god slump penger fra innskuddspensjonen.

— En del av dem som tvinges over på innskuddspensjon når de er rundt 45 år får kompensert tapet med lønnstillegg. For det er udiskutabelt at denne gruppen vil tape, det gjelder uten unntak, sier Rye Ellingsen.

- Spør hva du taper

Derfor er det viktig at du er observant på hvilken pensjonsordning du kommer inn på om du bytter jobb midt i livet. Spør hva du taper i pensjon, oppfordrer pensjonseksperten. Da vet du hva du har å forholde deg til når du vurderer et jobbtilbud.

— Samtidig betyr et jobbytte ofte høyere lønn, så man må spørre seg om dette betyr mer enn pensjonen.

Espen Rye Ellingsens generelle råd er å være observant på hva arbeidsgiveren din vil betale inn på pensjonsordningen de neste fem til ti årene.

— Mye kan forandre seg med pensjonen din de kommende årene, og du vet heller ikke hvor du skal jobbe i fremtiden. Derfor er det er bedre å få noe i dag enn å bli lovet noe om 30 år, mener pensjonsrådgiveren.