Familier med ett barn i barnehage og to høye inntekter får den største gevinsten etter at man startet innføringen av makspris i fjor, skriver Nationen.

Taperne er familier med lavest inntekt, som før barnehageforliket hadde spesielt lave barnehagepriser, samt familier med mange barn, siden søskenmoderasjonen forsvinner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I 2004 ga nesten halvparten av norske kommuner mer enn 30 prosent avslag i søskenmoderasjon til barn nummer to i en familie. Etter at maksprisen ble innført i 2005 er det kun rundt 30 prosent som gir mer enn 30 prosent avslag. I underkant av 20 prosent av kommunene gir altså et dårligere tilbud til familier med flere barn. I tillegg hadde flere andre kommuner allerede redusert nivået på søskenmoderasjon før igangsettingen av maksprisen i 2004.

Statistisk sentralbyrås undersøkelse er laget på basis av en kartlegging av foreldrebetaling i barnehager i 106 norske kommuner.