Det opplyser rederiets styreformann Karl L. Kvalheim til NTB.

Han bekrefter at fartøyet etter planen skulle hogges opp om to år.

Likevel taper rederiet på at fartøyet nå etter all sannsynlighet går rett til opphogging i stedet.

— Markedet er i øyeblikket så godt at vi ville tjent mer på å holde båten i drift i to år til, sier Kvalheim.

Han priser seg lykkelig over at ikke menneskeliv gikk tapt under brannen og at det ikke er noe som tyder på at olje vil lekke ut av skipet.