Statssekretær i Kulturdepartemenet, Berit Øksnes Gjerløw, sier til Bergens Tidende at staten ikke kan kompensere for inntektsbortfallet.

Idrettslag, musikkorps og veldedige organisasjoner i Hordaland kommer i år til å få 120 millioner kroner fra de 2200 spilleautomatene i fylket, viser beregninger Bergens Tidende har gjort. Innenfor idretten har de fleste idrettslag gjort seg totalt avhengige av disse pengene. Samtlige fotballag i Bergen som driver for barn og unge har automatinntekter. Fyllingen Fotball kan regne med å få to millioner kroner i år.

Automatbransjen sier inntektene kommer til å reduseres med 75 prosent dersom spilleautomatene må inn i spillehaller, slik regjeringen går inn for. Selv om fordelingsnøkkelen skal endres slik at organisasjonene får 45 prosent av inntektene og ikke 35 prosent som i dag, frykter Hordaland fotballkrets en halvering av automatinntektene.

— Det er klart slike tall er dramatiske. Og viss kompensasjon får idretten ved at tippemidlene tilfaller dem.

Regjeringens forslag til endringer i lotteriloven er ute til høring. Høringsfristen er satt til 20. september. Stortinget skal ta stilling til endringene over nyttår.