Nærmere 200.000 langtidssykemeldte vil bli straffet økonomisk dersom Høyres forslag om 10 prosent egenandel for langtidssykemeldte innføres. – Jeg synes det er ganske urettferdig at en gruppe som både har høyt sykefravær og tjener ganske lite skal rammes så hardt gjennom egenandeler i sykelønnsordningen, sier Randi Eik.20. august i år har hun vært sykemeldt i ett år. En dårlig rygg og muskelplager gjør at hun ikke makter jobben som hjelpepleier ved Hjellestadklinikken.Eik er ikke alene blant hjelpepleierne. Denne yrkesgruppen har det desidert største langtidsfraværet. En undersøkelse fra 1999 viser at hele 31 prosent av hjelpepleierne og hjelpepersonale innen for sykepleie hadde hatt sykefravær av minst to ukers varighet.– Selv om min jobb ikke er typisk, er vårt yrke preget av mange tunge løft, hardt fysisk arbeid og stort arbeidspress. I tillegg er mange ansatte over 45 år. Det gir utslag på statistikken, sier Eik. Orker ikke full tid Det er skjelett— og muskelsykdommer som utgjør hovedtyngden av registrerte langtidsfravær. 45 prosent av sykefravær på over åtte uker skyldes denne typen sykdommer.Eik jobber deltid, som så mange andre hjelpepleiere.– Jeg hadde ikke maktet å stå i full jobb slik belastningen er.Ektemannen er i full stilling, men likevel ville det svi godt dersom hun hadde hatt 15.000 kroner i året mindre å rutte med.Randi Eik forstår ikke helt begrunnelsen for å redusere utbetalingene til de langtidsledige.– Hvis det er skulkerne Høyre vil til livs, burde de gjort noe for å få ned korttidsfraværet. Jeg blir ikke friskere av at jeg får redusert utbetalingene. Jeg har ikke noe ønske om å være syk. Jeg kan ikke gå på jobb fordi jeg ikke makter arbeidet. Krever flere stillinger Leder for Norsk Helse- og Sosialforbund i Hordaland, Lillian Eriksen, mener bedre organisering og flere ressurser må til for å få ned sykefraværet.– Våre medlemmer sliter med belastningslidelser. De skal sørge for at mennesker får dekket sine daglige behov. Ofte er arbeidsplassene underbemannet, og hjelpepleierne sliter med dårlig samvittighet og går daglig på akkord med seg selv fordi de ikke rekker over alt de burde. Det sliter både psykisk og fysisk og fører til økende sykefravær. Eriksen mener økningen i fraværet de siste årene skyldes stadig omorganiseringer og krav om å få mer ut av de samme ressursene.– Våre medlemmer føler ikke at de har noen innflytelse over jobben sin. Skal du trives må du få utvikling deg. Men der hjelpepleierne jobber er det som oftest andre som bestemmer alt. Der det er godt arbeidsmiljø er det lavere sykefravær. Der har man ledere som nettopp tar hensyn til de ansattes behov for egenutvikling, sier Lillian Eriksen.