Flere titalls tannlegebor hviner i det gamle laboratoriet på Odontologisk fakultet på Årstad. Ved slitte benker sitter studentene tett og dypt konsentrert. En sky av gipsstøv står opp hver gang borene går inn i øvelsestanngardene.

– Det er et vanvittig høyt støynivå, så det blir lange, tunge dager her, sier Catrine Bang Andreassen.

Hun forteller om et bygg som blir kokvarmt om sommeren og iskaldt om vinteren.

– Vi har en lang liste over folk som har fått helseplager på grunn av inneklimaet, sier dekanus Magne Raadal.

Øverst på listen gir null

«Ingen penger til nybygg» står det på tavlen, med to streker under. Heller ikke i år har regjeringen tilgodesett Universitetet i Bergen (UiB) med penger til den lenge planlagte odontologibygget som skal bygges på Årstad.

– Veldig trist og overraskende. Vi trodde bygget nesten var i boks, sier Andreassen og medstudentene.

Ikke så rart. For nybygget har stått øverst på Kunnskapsdepartementets prioriteringsliste i tre år. Tegningene er klare, etter at UiB tok 20 millioner kroner av egen lomme for å prosjektere i 2002. Nå varsler Raadal at fakultetet kan bli nødt til å ta inn færre studenter.

Tannlegestudentene er ikke de eneste som må belage seg på et nye år uten spaden i jorden. Gulating lagmannsrett får heller ikke i år penger til det planlagte tinghuset (se egen sak). Høgskolen i Bergen (HiB) har ventet i åtte år på bevilgninger til sitt nybygg på Kronstad. Nå blir det ni.

Frykter arkitektflukt

– Jeg synes det er urimelig og uforståelig at vi ikke får samlokalisert virksomheten vår, sier rektor Eli Bergsvik.

Hun mener en ny utsettelse får store konsekvenser.

– Bygget har vært ferdig planlagt i flere år. Nå kan vi kan miste kompetansen hos dem som jobber med det. Arkitekter og andre underleverandører kan ikke vente i det uendelige, sier hun.

Byggestart skulle egentlig vært i år, med innflytting i 2011. Nå blir det minst to år til med HiB spredd på flere lokaler i Bergen. Bergsvik har ikke forståelse for regjeringens argument om at det pressede byggemarkedet gjør det vanskelig å sette i gang store byggeprosjekter.

– Nei, for det er utrolig stor byggevirksomhet i privat sektor. Da må staten også kunne bygge.

SV vil stoppe Thon

Kunnskapsminister Øystein Djupedals partifelle Ågot Valle (SV) mener løsningen er å begrense private nybygg.

– Det er for mye byggeaktivitet, men jeg tror ikke det er slik at Olav Thon slutter å bygge kjøpesentre på grunn av press i økonomien, sier hun. Hun sier SV vil jobbe for å redusere byggingen av bygg «vi ikke har bruk for til fordel for bygg vi trenger.» Da er det aktuelt å stoppe utbyggingen av flere kjøpesentre.

Torbjørn Hansen (H) mener Bergen er budsjettaperen.

– Høyskolebygget og odontologibygget var de viktigste i statsbudsjettet for Bergens vedkommende. Det er veldig skuffende å se at regjeringen har sviktet, sier Hansen.

Etter at Øystein Djupedal ble kunnskapsminister har bevilgningene til byggene stoppet helt opp.

– Det vises til press i økonomien, men realiteten er at SV ikke får gjennomslag når det skal prioriteres i regjeringen, sier Hansen.

Aarekol, Marita