— Dette er et skritt i riktig retning. Men det er ikke nok at staten bidrar. Forsikringsselskapene må også ta sin del av utgiftene og erstatningen, sier advokat Ola Lunde til NTB.

Han representerer de 150 pasientene som har krevd erstatning fra tannlegen og hans forsikringsselskap.

Departementet bestemte torsdag at de vil gripe inn i forsikringsoppgjøret, melder TV 2. Over påske vil departementet starte drøftinger med forsikringsselskapene og Den norske tannlegeforeningen om en økonomisk fordeling av behandlingsutgiftene.

Tannlegeskandale De 150 pasientene ble behandlet av tannlege Johan Nyborg. Han mistet i 1998 retten til å praktisere som tannlege etter at han ble dømt for feilbehandling av to pasienter hvor han hadde satt inn kunstige tenner. Over en periode på 10-15 år behandlet han over 2.000 pasienter med uforsvarlig implantatmetode.

150 av pasientene har fremmet erstatningskrav på grunn av feilbehandlingen. De har fått smerter, betennelser og psykiske problemer, og mange har blitt tannløse etter at de måtte fjerne implantatene.

Saken har pågått i fire år mellom de skadelidtes advokater og forsikringsselskapene Storebrand og Vesta, og regnes som en av Nord-Europas største tannlegeskandaler.

Tannlegen hadde ansvarsforsikring i Storebrand fram til 1989 da Vesta overtok

Ny runde over påske Advokat Lunde sier han på vegne av klientene vil fortsette å jobbe fram en løsning klientene kan akseptere. Over påske skal til sammen 146 tannlegesaker opp i Haugesund byrett.

— Erstatningssakene mot forsikringsselskapene går ikke bare på dekning av utgifter til behandling, men også på ménerstatning. Dersom erstatningen fra staten og forsikringsselskapene kommer opp i en solid størrelsesorden, vil kravene trolig falle bort, sier han.

77 av pasientene har også gått til sak mot Fylkeslegen i Rogaland. Denne saken er berammet til november.

NTB