— Mens 26 prosent av den norske befolkningen i alderen 19-24 år er i høyere utdanning, er hele 48,7 prosent av norskfødte med foreldre fra Sri Lanka i samme aldersgruppe i høyere utdanning, sier rådgiver Kjell Digre i SSB til Dagsavisen.

Tilsvarende tall blant vietnamesere er 37,1 prosent, mens indere ligger på 33 prosent. Også tyskere (37,8 prosent) og polakker (36,4 prosent) ligger foran nordmennene.

(NTB)