Talleraas har blant annet fakturert 750 kroner i timen for samtaler med Redningsselskapets fungerende generalsekretær. Til sammen er regningen han har levert på mer enn 75.000 kroner, melder NRK.

Leder av landsrådet i Redningsselskapet, Niels Christian Bang, er mildt sagt overrasket.

– Når jeg er overrasket er det fordi alle styremedlemmene har et på forhånd fastsatt honorar for det styrearbeidet de gjør. I Redningsselskapet er dette 10.000 kroner i året, samt 1.500 kroner per møtedag. Slik jeg ser det, betraktes innsats utover dette som frivillig innsats, sier Bang.

Han legger til at honorarene til Talleraas ikke blitt behandlet i sentralstyret.