— Jeg mener det er meningsløst å sitte og forhandle med EU en tredje gang uten en gang å vite om forhandlerne har folket med seg, sa statsminister Kjell Magne Bondevik på gårsdagens presselunsj.

Både han og partileder Dagfinn Høybråten mener det bør være en folkeavstemming før Norge eventuelt går inn i forhandlinger med EU. Deretter bør det være en ny folkeavstemming etter at forhandlingsresultater er klart.

- Ufrivillig rutsjebane

Både KrFs listetopp i Hordaland, Ingebrigt Sørfonn, og listetopp i Sogn & Fjordane, Per Steinar Osmundnes, mener dette er taktisk dumt.

— Det skal mye til at flertallet sier nei til forhandlinger før man vet hva man får. Og foran den andre avstemmingen kan man hevde det ville være pinlig hvis Norge en tredje gang sier nei til medlemsskap, sier Osmundnes.

Han kollega på Stortinget Ingebrigt Sørfonn kaller strategien om to avstemminger "en ufrivillig rutsjebane". Han mener også at partitoppenes forslag er å endre spillereglene underveis.

— Det blir mye forvirring med nye regler når vi nå skal behandle dette en tredje gang, sier han.

Dårlig familiepolitikk?

Han har også et annet argument.

— EU-debatter er veldig opprivende, både for partier, familier og vennegjenger. Går vi inn for to avstemminger, vil folk i ettertid undre seg over hva vi har begitt oss inn på, sier han.

— Vil to avstemminger dermed bryte med partiets familiepolitikk, siden EU-debattene er opprivende for familier?

— Det er kanskje å si det litt sterkt. Men det bygger i hvert fall ikke opp om KrFs familiepolitikk, sier han.

Sogn & Fjordane kommer i dag til å stemme samlet for én avstemmimng.

Osmundnes, som også er KrFU-leder, sier flertallet av ungdommen går inn for én avstemming.

Et klart flertall av delegatene fra Hordaland vil gjøre det samme.

Det gjør for øvrig også delegater fra flere andre fylker. Også nestleder Dagrun Eriksen går inn for én avstemming.

Både Hordaland og Nord-Trøndelag har foreslått at KrF skal endre syn, og gå inn for bare én folkeavstemming.

SAMMEN MOT LEDELSEN: Per Steinar Osmundnes, KrFU-leder og stortingsrepresentant fra Sogn & Fjordane, og stortingsrepresentant Ingebrigt Sørfonn fra Hordaland vil bare ha én folkeavstemming om norsk medlemsskap i EU.<p/> FOTO: SCANPIX