Bergens Tidende skrev i går at de menige i Hæren og Luftforsvaret nå vil bli dimittert seks uker før tiden på grunn av Forsvarets trange økonomi. Ordningen gjelder ikke Sjøforsvaret.

— Vi tåler godt å stå tjenestetiden ut. Vi lengter ikke etter å bli dimittert, sier de tre menige besetningsmedlemmene når vi treffer dem på brovingen om bord i minerydderfartøyet KNM «Alta».

De ser ikke bort fra at mange vernepliktige på land ser annerledes på det.

Meningsfylt tjeneste

— Vi er privilegerte som er på fartøy. Vi får reise og oppleve mye, og har en meningsfylt førstegangstjeneste. Det har ikke alle på land. Der finnes det dem som mener det er urettferdig at soldater i Hæren og Luftforsvaret får dimittere tidligere, sier Kristian Hansen (19), Lill Therese Tesdal (19) og Kai Martin Bjerva (21).

Alle tre begynte på rekruttskolen i september i fjor. Lill Therese Tesdal valgte det frivillig, mens de to guttene ikke hadde noe valg. Kristian Hansen og Kai Martin Bjerva får uansett ta av seg Kongens klær før tjenestetiden på tolv måneder er omme.

Får gå tidligere

— Vi har søkt om å få dimittere tidligere fordi vi skal begynne på skole, sier de.

De regner med å forlate Sjøforsvaret i midten av august. Før det har de også en måneds sommerferie bak seg.

— Da skjønner dere hvorfor vi ikke klager på tjenestetidens lengde, sier de.

Heller ikke hovedtillitsvalgt for de menige på Haakonsvern, Fredrik Medalen, ser den store dramatikken i at Hærens og Luftforsvarets soldater får dimittere inntil seks uker før tiden.

— Vi har fleksible ordninger som gir omtrent de samme mulighetene i Sjøforsvaret. Alle kan søke om tidligere dimittering, og mange får det innvilget. Vi ser derfor ikke på dette sparetiltaket som urettferdig, sier Fredrik Medalen.