I spørretimen førstkommende onsdag stiller han landbruksminister Terje Riis Johansen følgende spørsmål:

«Norsk saueproduksjon er i tilbakegang. Det blir i år importert mye sau fra New Zealand. Hos slakteriene er det bekymring for om det blir nok pinnekjøtt til jul. Sauenæringen er preget av småskalabruk og svak økonomi. Jordbrukspolitikken gjør det vanskelig å spesialisere seg på sau. Gjennomsnittsbruket er på om lag 90 vinterfôrede sau og det gis ikke tilskudd for mer enn 300 sau. Hvordan vil Regjeringen legge til rette for et mer profesjonelt sauehold, økt lønnsomhet og økt produksjon?»

I en e-post til Bergens Tidende går det frem at Hansen har lest Bergensavisens oppslag 7. november om pinnekjøttkrisen.