a.

Navnet på aksjonen blir «Et Nytt Liv», og pengene skal gå til å bedre situasjonen for funksjonshemmede og utsatte pasientgrupper i fattige land. Atlas-alliansen vil konsentrere arbeidet rundt forebygging og behandling av tuberkulose, rehabilitering av funksjonshemmede i eget nærmiljø og støtte til søsterorganisasjoner.

Atlas-alliansen er en paraplyorganisasjon for bistandsarbeidet til Landsforeningen for Hjerte— og Lungesyke, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Norges Handikapforbund, Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Autismeforeningen i Norge, Norges Døveforbund og Ryggmargsbrokkforeningen. Siste gang foreningen hadde TV-aksjonen var i 1991.

11 organisasjoner søkte om å få inntektene fra aksjonen neste år. I 2000 gikk de 156,5 innsamlede millionene til SOS-barnebyer Norge. Årets aksjon på NRK1 går til Kirkens Nødhjelps arbeid mot hiv og aids.

NTB