Midlene som blir samlet inn vil bli brukt til helsetjenester i fem land i Afrika og Mellom-Amerika.

I disse områdene er det mennesker som lever med humanitære kriser uten tilgang på grunnleggende medisinsk hjelp.

I årets TV-aksjon den 23. oktober skal pengene brukes til å bekjempe vold mot kvinner. I fjor gikk pengene til Kirkens Bymisjon. Da ble over 150 millioner kroner ble samlet inn, melder NRK.