En medieanalyse utført av Observer Norge viser at Fremskrittspartiets «stemmer» kommer hyppigere til orde i TV 2-Nyhetene enn i Dagsrevyen på NRK 1.

I den bergensbaserte kanalens viktigste nyhetssending klokken 21 hadde Frp 14 prosent av de politiske innslagene i fjor. I Dagsrevyen var andelen ni prosent.

— Ikke «ARK»

Medieanalytiker Henrik Høidahl i Observer Norge mener statistikken likevel ikke støtter opp om Frp-formann Carl I. Hagens karakteristikk av NRK som ARK, «Arbeiderpartiets rikskringkasting».

— Høyre har flest innslag på Dagsrevyen, mens KrF-politikere opptrer hyppigst på TV 2-Nyhetene. At Frp-politikere oftere slipper til i nyhetene på TV 2 gjenspeiler kanalens nyhetsprofil, med større fokus på kriminalpolitikk og innvandrings- og asylpolitikk. Dette er jo sentrale saker for Fremskrittspartiet, sier Høidahl.

Negativ KrF-vinkling

I Observer-analysen er samtlige av hovednyhetssendingene til TV 2 og NRK i 2004 saumfart. Totalt sett er KrF (27 prosent) det partiet som oftest slapp til med uttalelser i de to kanalene, med knapp margin til Høyre (26 prosent).

Ap måtte nøye seg med 15 prosent av de til sammen 1063 politiske innslagene.

— At KrF er så profilert skyldes ikke bare at partiet har statsministeren. Mye av oppmerksomheten partiet fikk i fjor, var negativt vinklet, med partilederstrid, homofilidebatt, Mehmet-saken, røykeloven og boken om Valgerd Svarstad Haugland. KrF politiske kjernesaker var ikke i fokus, som tilfellet i mye større grad var rundt dekningen av Høyre, opplyser Høidahl.

Posisjon gir synlighet

Regjeringsposisjon gir synlighet i mediebildet, noe også Venstre profitterer på. Mens velgeroppslutningen ved forrige valg var fire prosent, hadde Venstre åtte prosent av nyhetsinnslagene i fjor. Høidahl sier det i stor grad skyldes at statsrådene Odd Einar Dørum og Torild Skogsholm styrer departementer som får mye oppmerksomhet. De to opptrådte oftere i tv-ruten enn partileder og landbruksminister Lars Sponheim.

— Sp vil nok få den samme drahjelpen hvis det rødgrønne regjeringsalternativet vinner valget, mener medieanalytikeren. Han påpeker at ikke all omtale er positive omtale, noe meningsmålingene for flere av partiene dokumenterer med all tydelighet.

Mer topptunge

Nyhetssendingene på de to tv-kanalene gir størst oppmerksomhet til helse- og sosialpolitikk, interne partiforhold og forsvars- og sikkerhetspolitikk. Ifølge Høidahl har NRK1 Dagsrevyen større bredde i den politiske dekningen, både når det gjelder tema og antall politikere som slipper til.

— Felles for begge kanalene er likevel at de blir stadig mer topptunge. Selv om flere partier har som strategi å delegere utspill og kommenterer til andre enn toppfolkene, viser det seg at partilederne og sentrale statsråder får stadig mer av oppmerksomheten, sier Høidahl.

Høyest kvinneandel i H

Høyre hadde den høyeste kvinneandelen på tv-nyhetene i fjor. Etter at Erna Solberg overtok som leder i mai i fjor, økte andelen fra 34 til 48 prosent. Ap hadde en kvinneandel på 27 prosent, og den mest profilerte, Marit Nybakk, havner på tiendeplass i kvinnerangeringen. Det er kun Frp og KrF (begge 22 prosent) som hadde lavere kvinnerepresentasjon på skjermen enn Arbeiderpartiet.

Det er omtrent dødt løp mellom partilederne Høybråten, Solberg og Stoltenberg i profileringsrangeringen. Statsminister Bondevik troner ikke uventet i en særklasse øverst på listen.