PER JON ODÉEN per.odeen@bt.no

Veksten blir ikke slik TV 2 hadde spådd i år. Konsernregnskapet for årets fire første måneder, fører til at TV 2 skal kutte utgifter på tretti millioner. TV 2 kommer ikke til å gå med underskudd, og eierne får et overskudd i år også. Men jubelfesten fra i fjor da eierne fikk 215 millioner og en driftsmargin på 15 prosent, blir ikke gjentatt i år. TV 2 har pådratt seg en økning på 13 prosent i kostnader, det er 42 millioner kroner. Veksten er blitt for bratt.

Veksten avtar – TV 2 kommer til å gå med overskudd. Men vi ser at den veksten i markedet som vi hadde lagt inn i budsjettet, ikke kommer til å slå til. Derfor strammer vi inn og tar en innsparing på tretti millioner som ikke skal gå ut over programproduksjonen, sier konserndirektør: Øivind Johannessen til Bergens Tidende.

Han forklarer de dårligere tallene med at TV 2 opplever en stagnasjon i reklamemarkedet.

– Så har vi også en lignende situasjon for nettselskapet TV 2 Interaktiv. Vi spådde en vekst på 40 prosent i inntektene, den veksten er nå justert til det halve, 20 prosent. Ellers har 25 personer sagt seg opp i dette selskapet, sier økonomidirektøren. TV 2 Interaktiv gir minus 5,2 millioner i regnskapet.

Børsfall og TVNorge To andre poster har også trukket ned regnskapstallene for TV 2: børsfallet for selskapet Vi(z)rt og underskuddet i TVNorge. Selskapet Vi(z)rt er det som før var kjent under betegnelsen Peak. Børsfallet i Tyskland har alene påført TV 2 en regnskapsmessig nedskriving på 22 millioner, men TV 2 kommer ikke til å kvitte seg med aksjene i selskapet som utvikler systemer for grafisk presentasjon for tv og gir konsulenttjenester:

– Vi(z)rt har blitt rammet på samme måte som et dot.com–selskap. Men Vi(z)rt har en høy omstetning og et solid kundegrunnlag, vi selger ikke nå når aksjekursen er så langt nede, sier Johannesen.

Den siste minusposten som slår ut i regnskapet, er underskuddet fra TVNorge som utgjør 24,2 millioner:

–Selv om TVNorge nå er inne i en interessant utvikling som det selskapet som har en betydelig inntektsvekst og har overtatt den posisjonen som TV 3 hadde i markedet før, er det ikke overskudd i TVNorge, underskuddet er betydelig. Men nå er TVNorge i en posisjon som gjør dem sterkere og kan gi økte priser på reklamen, sier Johannessen.