• NRK har på mange måter tilpasset seg TV 2. Men nyhetsdekningen er fortsatt mer tabloid og forbrukerorientert i TV 2.

OLAV GARVIK olav.garvik@bt.no

Dette er en av oppsummeringene Jostein Gripsrud gjør etter snart ni år med TV 2. Som professor i medievitenskap har han fulgt fjernsynskanalen med argusøyne. Dessuten var han i årene 1996-99 leder i Allmennkringkastingsrådet.

Gripsrud har også en rekke kritiske kommentarer til det han har sett.

— Utenriks- og kulturdekningen er for svak, og det er tynt med programtilbud for barn og unge. I forhold til konsesjonskravene må TV 2 skjerpe seg på flere områder. Det har selskapet for øvrig også lovet å gjøre, sier han til Bergens Tidende.

Men i det store og hele gir han karakteren «godkjent». TV 2 har bestått sin prøve.

Laks eller appelsiner? Gripsrud understreker at det merkes på nyhetsdekningen at selskapet har sin hovedbase i Bergen.

Enda viktigere er det at kanalen har lagt vekt på en annen stil enn NRK. Forskjellen i vinkling ble for eksempel godt illustrert under en lastebilkonflikt i Frankrike. NRK var i sendingene mest bekymret for lakseeksporten, mens TV 2 var mer opptatt av appelsinimporten.

— Dette forteller oss at TV 2 henvender seg mer til seerne som privatfolk enn som statsborgere. Men det er jo bra at man serverer nyheter som angår folk flest, sier han.

«Seriemester» - Er du skremt av tabloidiseringen?

— Så lenge man holder gode journalistiske prinsipper i hevd, har jeg lite å sette fingeren på. Jeg har notert meg at det er skjedd en holdningsendring underveis i TV 2, ved at den cowboyaktige stilen er forlatt, understreker professoren.

På underholdningssiden har TV 2-ledelsen hatt en heldig hånd om seriene som er innkjøpt, og da særlig de amerikanskproduserte som ofte har holdt høy kvalitet.

TV 2 har kalt seg «seriemester», med god grunn.

Men det er vanskelig å konkurrere med NRK om lørdagsunderholdning for hele familien. Arven fra Rolf Kirkvaag og Erik Bye flyter statsinstitusjonen sterkt på fortsatt, mener Gripsrud.

- Stimulerende Tidligere sjefredaktør Thor Bjarne Bore, som utredet TV 2-etableringen for regjeringen Willoch, sier til BT at den nye kanalen langt på vei er blitt et stimulerende fjernsynstilbud.

— TV 2 har dessuten virket skjerpende på NRK. Vi har fått flere typer nyhetssendinger som gjenspeiler virkeligheten bedre. Monopoler er aldri av det gode, verken når det gjelder aviser eller fjernsyn, sier Bore.

Mer krim, dessverre Men én konsekvens av konkurransen er han mindre begeistret for: Innslagene av krim i NRK er blitt flere etter at TV 2 kom på banen.

Derimot er Bore spesielt fornøyd med at den nye konkurransen i eteren har brakt frem flere journalistiske talenter, i vid forstand, som han sier.