Lagmannsretten skjerper dermed dommen fra Oslo byrett for fire år siden, hvor TV 2 ble dømt til å betale 100.000 kroner i oppreisning, og deretter valgte å anke saken.

Bakgrunnen for dommen er nyhetsinnslag framført i TV 2 for fem år siden, der det kom fram at Ørbeck Sørheim skulle ha stukket til seg 360.000 kroner fra Johan Jørgen Holsts minnefond. Ørbeck Sørheim var styremedlem i minnefondet, hvis formål var å styrke idretten og kulturen blant barn i Gaza og på Vestbredden.

— Det finnes klart at TV 2-reportasjen har vært skadelige for Ørbeck Sørheim, og at de har påført ham betydelige personlige påkjenninger, heter det i dommen, som slår fast at Gro Harlem Brundtlands tidligere rådgiver ikke har handlet klanderverdig. Dommen ble imidlertid vedtatt under dissens.

Tidligere TV 2-sjefredaktør Arne A. Jensen og tidligere nyhetsredaktør Bjarne Berg er også dømt til å betale saksomkostninger på 185.000 kroner. Lagmannsretten opprettholder byrettens domspunkter der Jensen og Berg hver må betale 10.000 kroner til Ørbeck Sørheim, som TV 2 hefter for.

(NTB)