Pionerdykkerne Rolf Engebretsen og Tom Engh må betale saksomkostningene til TV 2 på nesten 1,4 millioner kroner, etter at TV 2 ble frifunnet onsdag.

TV 2, redaktør Odd Isungset og journalist Torgeir Foss, var saksøkt for ærekrenkelser. Men retten frifinner TV 2 fordi retten mener saksøkerne burde benyttet seg av tilsvarsretten ved å la seg intervjue, noe som nok ville gjort dokumentaren mer balansert, skriver nettavisa til Dagbladet.

I dokumentaren som ble sendt på TV 2 i mai 200, ble det reist alvorlig tvil om påstander som tidligere var kommet fra de to pionerdykkerne.

Hovedpåstanden fra de to dykkerne var at TV 2 krenket deres menneskerettigheter ved å lage et program med sterke angrep på de to, som er talsmennene og ledere for organisasjonen Nordsjødykkeralliansen (NSDA).

De to nordsjødykkernes advokat, Marius Reikerås, sa tidligere i Bergen tingrett at «det er alvorlig at TV 2 bruker den makten de har til å angripe to hjerneskadde og uføretrygdede personer, som ikke er maktpersoner».

Tingrettsdommer Grete Strandborg skriver i dommen at i den grad det i programmet framsettes krenkende beskyldninger mot saksøkerne, hadde TV 2 tilstrekkelig faktisk forankring. Den vinklingen TV 2 valgte var derfor berettiget.