Mannen kom i politiets søkelys i forbindelse med Baneheia-drapene i 2000, og ble innkalt til avhør hos politiet. TV 2 dekket saken, og mannen gikk til sivilt søksmål etter å ha følt seg uthengt av kanalen.

TV 2 ble dømt både i tingretten og lagmannsretten, men anket til Høyesterett der Høyesteretts kjæremålsutvalg har nektet anken fremmet, skriver Aftenposten.

TV 2 må ved siden av å betale mannen 250.000 kroner i oppreisning, også punge ut med over en halv million kroner i saksomkostninger.

I en lignende sak som mannen reiste mot avisen Fædrelandsvennen, fikk han imidlertid ikke medhold. I desember 2005 ble avisen frifunnet av Høyesterett.