Det mener Pressens Faglige Utvalg (PFU) etter å ha behandlet en klage fra den muslimske organisasjonen Al-Shooraa International.

–Eneste mulighet Organisasjonen klaget TV 2-programmet "Rikets tilstand" inn for PFU på vegne av to muslimske rådgivere, som i de skjulte opptakene hadde samtaler med en ung kvinne, Kadra. Hun utga seg for å være 15 år gammel, og søkte råd når det gjaldt omskjæring.

Etter klagernes mening har TV 2 krenket de to rådgiverne, foruten å få muslimer generelt til å kjenne seg kollektivt mistenkeliggjort og uthengt.

TV 2 har understreket at de skjulte opptakene var eneste mulighet til å få illustrert sakens sentrale poeng, nemlig at rådgiverne sier én ting til journalister og noe annet til unge kvinner i krise.

Omdiskutert arbeidsmetode PFU sier i sin uttalelse at formålet legitimerer så vel gjennomføringen av de skjulte opptakene som bruken av dem.

Utvalget mener redaksjonen hadde aktverdige grunner til å ta en ellers omdiskutert arbeidsmetode i bruk. "I dette tilfellet dokumenteres og avdekkes forhold som gjelder overgrep, brudd på norsk lov og grunnleggende menneskerettigheter", heter det i PFUs uttalelse. PFU mener programmet sterkt har bidratt til å kaste lys over et vanskelig tilgjengelig område for storsamfunnet.

NTB