Reklamefilmen viser en smilende Carl I. Hagen som forteller seerne at Frp vil gi folk mulighet til å velge skole, sykehus og sykehjem selv.

— Vi har jobbet med dette siden 1997, da vi satt i gang debatten. Både våre egne jurister og andre jurister har sett på forbudet i Kringkastingsloven, og konkludert at det er i strid med EMKs (den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen, red.anm) paragraf om ytringsfrihet. Vi vil teste ut det norske lovverket, sier konsernsjef Rune Indrøy i TV 2 til Bergens Tidende.

Kanalen henvendte seg på vårparten til partiene, og signaliserte at de ville sende reklamefilmer hvis partiene ønsket å kjøpe reklameplass. Frp er så langt det eneste partiet som har ønsket det.

— Vi har gått gjennom kampanjen Frp ønsker å sende, og har ingen innvendinger mot innholdet. Når Frp ønsker å kjøpe reklameplass, er det tvilsomt om vi har anledning til å nekte dem det, sier Indrøy.

Ikke først

Men Indrøy og TV 2 er ikke først ute i Norge med å sende politisk reklame på tv. Lokalstasjonen TV Vest i Rogaland sendte nylig en reklamefilm for Pensjonistpartiet. I går varslet Statens Medieforvaltning TV Vest om straffetiltak i form av en bot eller tap av retten til å sende reklame i en periode. Nå vil de granske Frp-reklamen på TV 2.

— Innslaget var av en slik karakter at vi vil se nærmere på det så raskt som mulig. Men jeg har nettopp sett det, og kan ikke si enda om og eventuelt hvordan vi vil gripe inn. Vi må se nærmere gjennom alle elementene, sier direktør Tom Thoresen.

Kan ikke stanse innslagene

TV 2 planlegger å sende filmen også i dag, fredag og lørdag. Thoresen sier Statens Medieforvaltning ikke kan stoppe innslagene.

— Vi har ingen myndighet til å gripe inn i TV 2s sendeskjema, men kan vurdere sanksjoner i etterkant.

Statens Medieforvaltning kan reagere med alt fra en advarsel til inndragning av konsesjonen. En økonomisk sanksjon, slik TV Vest har fått varsel om, er det mest sannsynlige.

Men sanksjoner eller ikke, TV 2 vil ikke la seg skremme. De ønsker å ta saken helt til topps, og få testet Kringkastingsloven opp mot ytringsfriheten.

— Vi vil kjøre saken til veis ende, enten det blir til høyesterett eller Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, sier Rune Indrøy.

Det er tillatt med politisk reklame i aviser og radio, men ikke i tv. Det mener Rune Indrøy er meningsløst, og han benekter ikke at kanalens mål er å få forbudet fjernet.

— De som hevder vi gjør dette for pengenes skyld, tar helt feil. Det er valg hvert annet år. Vi får noen hundre tusen kroner for kampanjen, årlig omsetter TV 2 for 1,4 milliarder kroner. Og de som hevder at de mindre partiene ikke vil kunne betale for reklame i tv, må huske at det koster omtrent det samme å reklamere i TV 2 som i de største avisene, sier Indrøy.

TESTER GRENSENE: Konsernsjef Rune Indrøy i TV2 mener ytringsfriheten veier tyngre enn Kringkastingsloven.<br/> ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ