Mannen er dømt for medvirkning til grov regnskapsmanipulasjon under særdeles skjerpende omstendigheter, opplyser Økokrim.

Regnskapsføreren førte regnskapet for flere selskaper i T5PC-komplekset, blant annet T5PC Global Market AS.

Oslo tingrett mener det er bevist at det som i regnskapet til selskapet T5PC Global Market AS var kamuflert som salg av «goodwill» til medlemmene, egentlig var et ulovlig aksjesalg i henhold til aksjeloven. Dette gjorde at årsregnskapet fremsto med et vesentlig bedre resultat enn det var grunnlag for.

Oslo tingrett kaller dette «grov regnskapsmanipulasjon», og slår fast at regnskapsføreren er strafferettslig ansvarlig.

Saken er ekstra alvorlig fordi 70.000 medlemmer satset sparepengene sine på T5PC-konseptet

En tidligere finansdirektør i selskapet er tidligere idømt samme straff for samme sak.