OLAV GARVIK

Sammen med statsråder og parlamentariske ledere vil de syv finanspolitikerne vestfra ha en hånd om det meste når store og små budsjettposter skal kuttes for at ikke statsutgiftene skal løpe aldeles løpsk.

Den siste uken i mai og den første i juni blir de mest hektiske — før stortingspresident Jørgen Kosmo deiser klubben i bordet og sørger for at budsjettet blir vedtatt som aller siste gjerning før Stortinget tar ferie 18. juni.

Tid for hestehandel

Det er ingen av stortingspolitikerne som snakker om krise. Selv om flere av regjeringens forslag er omstridte og provoserende, vil den baute seg frem og skaffe oppslutning om det meste. Politiske hestehandlere går spennende tider i møte.

Men på helse- og sykehussektoren er det duket for nederlag, ifølge Ranveig Frøiland (Ap), Audun Lysbakken (SV) og Gjermund Hagesæter (Frp). De sier til Bergens Tidende at de er forundret over at ikke sykehusene er tilgodesett med mer i den vanskelige situasjonen de befinner seg i. Det gjelder ikke minst her på Vestlandet. Også forslagene om høyere egenandel ved legehjelp og andre helsetjenester møter en kald skulder fra opposisjonen.

— Direkte usosialt, sier Frøiland.

De ledige latt i stikken

Både hun og Lysbakken er dessuten opprørt over at ikke regjeringen gjør mer aktivt for å få bukt med ledigheten. Regjeringen er så opptatt av skattelette at den lar de ledige seile sin egen sjø, slik Frøiland ser det.

Men ett lyspunkt er verdt å nevne, ifølge SV-eren: Regjeringens forslag om strengere etiske retningslinjer ved bruk av oljefondet hilser han hjertelig velkommen. Regjeringen går nå inn for noe helt annet enn den gjorde for to år siden.

Høyres Torbjørn Hansen er ytterst bekymret over veksten i trygdeutgiftene, som særlig skyldes formidable utbetalinger til syketrygd og uføretrygd. Han minner om at antallet uføretrygdete nå er langt høyere enn tallet på industriarbeidere i Norge.

— Tenk hva vi kunne ha fått gjort for å trygge velferdsordningene hvis ikke disse trygdeutgiftene hadde løpt løpsk! sier han. Men noen illusjoner om at Arbeiderpartiet vil være med og rydde opp har han så visst ikke.

SAMTLIGE SYV: Finanskomiteen er dominert av representanter fra Vestlandet. Her er de, alle syv. Fra venstre: May Britt Vihovde (V), Ranveig Frøiland (A), Ingebrigt S. Sørfonn (KrF), Audun Lysbakken (SV), Gjermund Hagesæter (Frp), Heidi Grande Røys (SV) og Torbjørn Hansen (H). Grande Røys representerer Sogn og Fjordane, de øvrige Hordaland. <p/>FOTO: HÅVARD BJELLAND