I ytterligere tre saker er polititjenestemenn suspendert og fortsatt under etterforskning, mens seks tjenestemenn fikk irettesettelser i fjor.

Hvert år de siste årene er mellom tre og fem polititjenestemenn blitt sagt opp eller blitt tvunget til å si opp på grunn av disiplinære forhold — mange av dem svært alvorlige kriminelle handlinger. I fjor økte tallet altså til syv.

— Dette er syv for mange. Vi ønsker ikke politifolk som sverter ryktet til politiet, og dermed svekker tilliten mellom politiet og publikum, sier leder Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund til P4.