Petro.no har gått gjennom operatørselskapenes egne varslingsbrev til Petroleumstilsynet for perioden 1. april til 30. juni i år.

Tallene viser at det er registrert totalt 159 uønskede hendelser. Av dem ble sju kategorisert som akutte eller alvorlige fare— og ulykkessituasjoner.

Blant de alvorlige hendelsene er et oljesøl på mellom 10.000 og 15.000 liter på Draugen 12. mai, og en personskade på «Bideford Dolphin» 3. juni.

Mistet kjele med kokende vann

I neste kategori kommer 39 hendelser, som ifølge oljeselskapene under ubetydelig endrede omstendigheter kunne ha ført til akutt eller alvorlig fare- og ulykkessituasjon. 31 av disse hendelsene fant sted på Statoil-opererte innretninger.

103 av de uønskede hendelsene offshore i perioden kommer i kategorien «Fare- og ulykkessituasjoner som er av mindre alvorlig eller akutt karakter». Eksempler på slike hendelser er en person som mistet en kjele med kokende vann i etterkant av nattmat på Oseberg Øst 18. mai og fikk andregrads forbrenning på tærne, og en generell alarm utløst av feil i en flammedetektor på Kvitebjørn 12. mai.

33 skadet

Blant de alvorligste hendelsene på landanlegg i andre kvartal er en gasslekkasje på Kårstø 16. april, kaldkutting av feil rør med påfølgende lekkasje på Mongstad 29. april og en kuttskade på Nyhamna 19. april.

I alt ble det rapportert inn 33 personskader i perioden 1. april til 30. juni, 30 tilfeller av fallende gjenstander, 24 utilsiktede hydrokarbonutslipp, tre tilfeller av hygieniske eller helsemessige forhold, to tilfeller av brann og to evakueringer.

HRS varslet 15 ganger

Ifølge varslingsbrevene førte 29 hendelser til driftsstans på installasjonene, og i 27 tilfeller ble beredskapsorganisasjonen aktivert. Hovedredningssentralen ble varslet 15 ganger i løpet av de tre månedene. Politiet fikk fem varslinger, skriver Petro.no .