Tre av jentene var under 16 år gamle da 22-åringen forgrep seg på dem, ifølge dommen. Tingrettsdommer Knut Anders Oskarson fastslår at i tillegg til fem voldtekter, lå et av de andre overgrepene helt på grensen til voldtekt, da han avsa dom mandag.

Den nå 22 år gamle mannen var bare drøyt 16 år gammel selv da den første voldtekten fant sted, men Sunnmøre tingrett fastholder at det er ikke formildende, i og med at den unge mannen fortsatte virksomheten senere i livet.

Unge jenter

Samtlige av ofrene i saken var mellom 15 og 18 år gamle.

Retten ga aktoratet medhold på alle punkter i tiltalen, og dømte tiltalte til syv års fengsel for fem voldtekter og for fire seksuelle overgrep, blant annet mot barn under 16 år.

— For retten fremstår det som åpenbart at straffen må bli streng. Sakens art og omfang tilsier det, sier Oskarson i dommen. Syv års fengsel er imidlertid to år mildere enn påstanden fra aktoratet.

Oppreisning

22-åringen ble også dømt til å betale oppreisningserstatning til jentene på til sammen 625.000 kroner, samt 18.764 kroner til en mann som fikk skader på tennene i et slagsmål med tiltalte.

Til sammen ble mannen funnet skyldig i 11 straffbare handlinger, blant annet et grovt narkotikalovbrudd.