— Jeg lover at dette blir første sak jeg vil rydde opp i, forsikret den nye SV-statsråden, Heidi Grande Røys (38), humoristisk på spørsmål fra NTB om noe lignende vil skje ved neste nøkkeloverrekkelse.

Spørsmålet kunne først stilles etter at forgjengeren, moderniseringsminister Morten A. Meyer (H), hadde forlatt bygningen med favnen full av blomster. Først etter sterkt mediepress ble journalister og fotografer sluppet til på den ferske statsrådens kontor, godt og vel kvarteret etter at høytideligheten var gjennomført.

— En glipp, var den noe beskjemmede kommentaren fra nærmeste byråkrat, som av forståelige grunner foretrakk å være anonym.

— Og hva blir din første sak, nest etter denne?

— Budsjettet. Vi vil bruke tiden fremover på budsjettarbeid, svarte Grande Røys.

Hun ville nødig si for mye så tidlig - først skulle hun møte departementsledelsen for å sette seg inn i forholdene.

— Men døgndåpen forvaltning og IT-utviklingen i offentlig forvaltning blir to viktige saker å videreføre, sier hun, samtidig som hun lover «en annen innretning» i politikken enn forgjengeren.

Telefonen fra Jens Stoltenberg fikk hun lørdag ettermiddag.

— Jeg var blitt forberedt av Kristin, sa hun til NTB.

ODDLEIV APNESETH