I april i fjor bestemte norske myndigheter seg for å avvente behandlingen av søknadene til syriske asylsøkere på grunn av urolighetene i Syria. Det har ført til at syrerne i Norge har vært her uten å vite noe om fremtiden. De har heller ikke fått arbeidstillatelse, siden de har hatt uavklart asylsøkerstatus.

Situasjonen for syrerne på Ytrebygda asylmottak ble så alvorlig at helsekoordinator Ann-Elisabet Røssland og nestleder Anita Bakken ved Ytrebygda asylmottak slo alarm, og sendte brev til helseministeren.

Nå har de blitt hørt.

Innvilges

UDI mener at aylsakbehandlingen bør gjenopptas. I et brev til Justisdepartementet skriver konstituert direktør Frode Forfang:

«På bakgrunn av forholdene i Syria og anførslene i sakene som venter på behandling, antar UDI at de fleste søknadene i porteføljen vil bli innvilget.»

Tidligere har andelen avslag vært høy.

Få andre europeiske land har hatt behandlingen av syriske asylsøknader fullstendig i bero siden opprøret startet i mars 2011, skriver UDI.

Håper det er sant

Ali Watti er syrer i Norge, og har tidligere fortalt om sin fortvilte situasjon til BT.

— Jeg er lege, men jeg får ikke jobbe, jeg får ikke studere. Jeg er en person helt uten mening i livet, sier Ali Watti.

Han tør ikke slippe jubelen løs.

— Jeg håper det er sant, men jeg tror det ikke før jeg får se det med mine egne øyne, sier han til bt.no.

Justisdepartementet skal nå behandle anmodningen fra UDI.