Under åpningen av årskonferansen til Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) i går, påpekte statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) at «optimisme er kanskje ikke alltid nordmenns fremste egenskap».

— Vi har gylne år nå, sa Bondevik, som synes det er «ekstra hyggelig» å registrere at optimismen nå er kommet tilbake til næringslivet.

Gulrot for redusert fravær

Under fjorårets konferanse var Bondevik skuffet over et stadig høyere sykefravær. I går var smilet på plass, da han kunne konstatere at sykefraværet har gått ned med 25 prosent på ett år.

Bakgrunnen er at partene i arbeidslivet og regjeringen i 2001 inngikk en avtale om inkluderende arbeidsliv, den såkalte IA-avtalen. Målet var å få ned fraværet med 20 prosent innen utgangen av 2005.

— Fraværet er nå 15 prosent lavere enn da IA-avtalen ble inngått, sa Bondevik.

Statsministeren berømmet bedriftene for å ha jobbet aktivt for å få ned sykefraværet, og som en påskjønnelse trekker regjeringen nå sitt forslag om å legge en større del av regningen for sykefraværet over på arbeidsgiverne.

Det er NHO-president Erling Øverland spesielt begeistret for.

— Det er veldig hyggelig at myndighetene bidrar, når vi har klart å holde det vi lovet, sier Øverland til Bergens Tidende.

- Spart 7,5 mrd.

Under sin åpningstale i går, anslo Øverland at nedgangen i sykefraværet tilsvarer om lag 25.000 årsverk. Det vil si 7,5 milliarder kroner i reduserte sykelønnsutbetalinger.

Men Bondevik sier til Bergens Tidende at næringslivet fortsatt har et forbedringspotensial for å inkludere flere.

— Næringslivet må legges bedre til rette for eldre arbeidstakere. Vi ser fortsatt at det er for mange som går av tidlig, og det er ønskelig at flere blir stående i jobb lengre, sier Bondevik.

For å nå målet om økt avgangsalder fra arbeidslivet, har regjeringen også redusert arbeidsgiveravgiften for arbeidstakere over 62 år.

— Bidrar de til produksjonen i samfunnet, blir også pensjonsutgiftene lavere, sier Bondevik, som også påpekte på at en stadig mindre del av befolkningen finansierer våre velferdsordninger.

Forberedt på renteoppgang

Bondevik benyttet også anledningen til å minne den tallrike NHO-forsamlingen om noe av det den sittende regjeringen har fått til. Lavere renter, svakere kronekurs, lavere ledighet, og den største jobbveksten på syv år ble trukket frem som eksempler.

— Så lenge regjeringen tillegges ansvaret for alt som er galt, er det kanskje ikke så urimelig om vi tillegges noe av æren når en målrettet politikk bidrar til at det igjen går bra, sa Bondevik.

På spørsmål om han fryktet at renten ville skyte i været før valget, svarte Bondevik:

— Jeg tror ikke den vil skyte i været, men vi må være forberedt på justeringer. Nå er den jo ekstremt lav.

Han la til at det ikke er regjeringen, men Norges Bank, som styrer renten.