• Det offentlige stenger ikke bare arbeidslystne ute. De er heller ikke flinke nok til å ta vare på de ansatte de har.

— Det siste er det høye sykefraværet innen helsevesenet et bevis på, sier stortingsrepresentant Per Rune Henriksen (Ap).

I går skrev BT at mens det private næringslivet åpner dørene for folk som skal tilbake til arbeidslivet etter sykdom, sier stat og kommune nei. 90 prosent av dem som får jobb etter å ha gått på attføring, havner i private bedrifter. Forstemmende, synes Henriksen

— Det store problemet for samfunnet er at vi ikke har råd til å sløse med arbeidskraften. Innen helse, omsorg og undervisning trenger vi nesten all den arbeidskraften vi kan få. Vi kan ikke lenger basere oss på at alle i arbeidslivet skal yte 100 prosent, hele tiden. Store ressurser i samfunnet blir liggende brakk fordi vi ikke makter å bruke kompetansen til folk som er funksjons- eller yrkeshemmet, eller som av andre grunner ikke klarer å jobbe fulltid, sier Per Rune Henriksen.

Myke opp regelverket

Han er enig med det som kom frem i gårsdagens BT, om at regelverket rundt offentlige ansettelser gjør at mange på attføring ikke har mulighet til å få seg jobb. Det handler både om at alle stillinger skal lyses ut, og at ledige i andre deler av virksomhetene har forrang.

— Reglene er til for å ivareta bestemte hensyn. Vi kan selvsagt ikke ha det slik at personalsjefene i kommunene kan begynne å ansette helt etter eget forgodtbefinnende. Men jeg tror partene i arbeidslivet vil ha godt av å sette seg ned og snakke om hvordan regelverket kan mykes opp. Det offentlige må få mulighet til å ansette folk som er tilgjengelige, der det er behov, sier Henriksen.

Ikke overrasket

Kollega Thorbjørn Hansen (H) er ikke overrasket over at private er flinkere som arbeidsgivere også på dette området.

— Slik er det også med sykefraværet. Det er langt høyere i offentlig sektor enn i det private. Til og med ansatte i offentlig administrasjon har høyere fravær enn folk i privat industri. De er flinkere å ta vare på folk, skape et godt arbeidsmiljø som gir lavt sykefravær. Derfor er det ikke så overraskende at de også blir flinkere til å få folk fra attføring tilbake i jobb igjen, mener Hansen.

Han tror politikere bør gå tyngre inn i dette og se hvor mye formelle retningslinjer stenger for praktiske gode løsninger for den enkelte ansatte. Generelt mener han at offentlige arbeidsgivere bør få større fleksibilitet med hensyn til rekruttering og arbeidsmiljø. I tillegg vil mange offentlige ledere ha mye å lære på dette området av ledere i det private, mener Hansen.